Küresel Lityum İyon Batarya Üretiminin Gelecek Projeksiyonu

Geçtiğimiz günlerde yayınalanan bir makaleye göre, Küresel Lityum İyon Batarya Üretimi Pazarı gelecek projeksiyonu şu şekilde:

En muhtemel senaryoya göre,
-2030’da 3200 GWh/yıl,
-2040’ta 7100 GWh/yıl ve
-2050’de 8900 GWh/yıl küresel üretim kapasitesine ulaşacak.

Rapora göre, Bu büyüme ağırlıklı olarak elektrikli araçlara geçişten kaynaklanmakta. Pazar paylarında değişiklik beklenmiyor. Asya ve Çin lider konumda olacak. Avrupa’nın 2030 yılına kadar batarya hücresi talebinin büyük bir kısmını karşılaması ve pazar payının %16 ila %27 arasında olması bekleniyor.

Yeni BataryaTeknolojileri:
Sodyum-iyon, metal hava ve redoks akışlı pillerin ana uygulama alanı, sahip oldukları düşük enerji yoğunluklarından dolayı şu anda sabit uygulamalarda beklenmektedir.Yüksek çevrim ömürlerine sahip bataryalar ise bazı mobilite uygulamalarında da faydalı olabilir. Elektrik depolamaya yönelik talebin artmasıyla birlikte, bu yenilikçi konseptlerin pazar payı, ölçek ekonomilerinden kaynaklanan maliyet düşüşleri potansiyelini taşıyarak önemli ölçüde artacaktır.

Kaynak