CATL, Dünyanın İlk “Beş Yılda Sıfır Kapasite Kaybı” Özellikli Enerji Depolama Sistemi TENER’i Tanıttı

Tesla Megapack’in neredeyse 2 katı (6,25 MWh) enerji kapasitesine sahip olan sistem, CATL’ın iddiasına göre 5 yıl boyunca batarya kapasitesi azalmadan hizmet verebiliyor.

CATL, 9 Nisan’da Çin’in Pekin kentinde, ilk beş yıllık kullanımda sıfır bozulmaya sahip, dünyanın ilk seri üretilebilir enerji depolama sistemi olan TENER’i tanıttı. Çok yönlü güvenliğe, beş yıllık sıfır bozulmaya ve 6,25 MWh’lik güçlü kapasiteye sahip TENER, yeni enerji depolama teknolojilerinin büyük ölçekli benimsenmesini ve sektörün yüksek kalitede ilerlemesini hızlandıracak.

hükümsüz

Dünyanın İlk Seri Üretim “5 Yıllık Sıfır Kapasite Kaybı” Özellikli Depolama Sistemi

İlk beş yıllık kullanımda kapasite kaybının önlenmesi, pillerin ömrünün uzatılması açısından önemli bir gelişme olmakla birlikte, yeni elektrik güç sistemlerinin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen enerji depolama santralleri için sıfır güç kaybı da önem taşıyor. Biyomimetik SEI (katı elektrolit ara fazı) ve kendi kendine birleşen elektrolit teknolojilerinden yararlanan TENER, lityum iyonlarının hareketinin önündeki engelleri kaldırdı ve hem güç hem de kapasite açısından sıfır bozulma elde ederek tüm yaşam döngüsü boyunca yardımcı güç tüketiminde sıfır artış sağladı ve böylece ” yaşlanmayan” enerji depolama sistemi.

hükümsüz

En son teknolojiler ve olağanüstü üretim yetenekleriyle desteklenen CATL, sıfır bozulmalı pillerdeki yüksek derecede aktif lityum metallerinin neden olduğu zorlukları çözerek oksidasyon reaksiyonunun neden olduğu termal kaçağı etkili bir şekilde önlemeye yardımcı olur.

Kompakt Bir Alanda Muazzam Enerji: 6,25 MWh Kapasiteli 20 ft’lik Konteyner

 

hükümsüz

TENER, TEU konteynerinde birim alan başına enerji yoğunluğunda %30’luk bir artışı ve genel istasyon ayak izinde %20’lik bir azalmayı temsil eden 6,25 MWh’lik etkileyici bir kapasiteye ulaşıyor ve böylece sınırlı bir alanda yenilikçi tasarım yoluyla enerji yoğunluğunu ve verimliliğini artırıyor.

Slide4.JPG

CATL’nin en ileri hücre teknolojisi, sistemin olağanüstü performansını destekler. TENER, enerji depolama uygulamaları için özel olarak tasarlanmış, uzun hizmet ömrüne ve sıfır bozulmaya sahip hücrelerle donatılarak, enerji depolamada kullanılan LFP piller için etkileyici bir kilometre taşı olan 430 Wh/L enerji yoğunluğuna ulaşıyor.

Nihai güvenliği sağlamak için özel kalite yönetim sistemi

Enerji depolamada en üst düzeyde güvenliğe ulaşmak için CATL, teknoloji geliştirmeyi, kanıt testini, operasyon izlemeyi ve güvenlik hatası analizini içeren özel, uçtan uca bir kalite yönetim sistemi kurmuştur. Farklı senaryoların gerektirdiği farklı güvenlik hedeflerini belirler ve ardından bu hedefleri karşılamak için ilgili güvenlik teknolojisini geliştirir. Bu tür teknolojilerin etkinliğini sağlamak amacıyla CATL, farklı enerji şebekesi senaryolarında enerji depolama sistemlerinin güvenlik testini simüle etmek için bir doğrulama platformu oluşturdu. Proje devreye alındıktan sonra CATL, yapay zeka destekli risk izleme ve akıllı erken uyarı yoluyla çalışma durumunu sürekli olarak izliyor, enerji depolama ürünlerinin yaşam döngüleri boyunca arıza oranını hesaplıyor ve böylece güvenlik tasarımı hedeflerini doğrulayıp bunları optimize etmeye devam ediyor.

CATL, TENER’de kullanılan hücreler için arıza oranını PPB düzeyine indirmiştir; bu, tüm yaşam döngüsü boyunca operasyona genişletildiğinde, işletme maliyetlerini etkili bir şekilde düşürebilir ve IRR’yi (iç getiri oranı) önemli ölçüde artırabilir.

Enerji depolama, yeşil enerjiye geçişin önemli bir unsurudur. CATL, kendisini kararlı bir şekilde dünya çapındaki müşterilerine birinci sınıf enerji depolama çözümleri sunmaya adamıştır. TENER’in tanıtılması, CATL’nin enerji dönüşümüne yönelik devam eden kararlılığında bir başka kilometre taşı anlamına geliyor. İleriye dönük olarak CATL, açık inovasyon arayışında kararlı kalacak ve inovasyon ve ileri teknolojide sektör lideri olarak karşılıklı refaha giden bir yol oluşturmak için küresel sektör ortaklarıyla işbirliği yapacak.

Kaynak