Avrupa’da Şehir İçi Otobüslerin Yüzde Kaçı Elektrikli ? (2023)

Avrupa’da Şehir İçi Otobüslerin Yüzde Kaçı Elektrikli?

Gönderdiğiniz grafik, Avrupa’daki şehir içi otobüslerin elektrikli otobüs oranlarını gösteriyor.

Anahtar Bulgular:

  • Elektrikli otobüsler Avrupa’da hızla yayılıyor. 2023’te Avrupa’da satılan tüm yeni şehir içi otobüslerin %36’sı elektrikliydi. Bu, 2022’deki oran olan %12,7’ye kıyasla büyük bir artış.
  • Bazı ülkelerde elektrikli otobüsler çoktan norm haline geldi. Norveç, Slovenya ve Danimarka’da yeni satılan tüm şehir içi otobüsler elektrikli. İzlanda, Finlandiya ve Portekiz de elektrikli otobüs pazarında yüksek paya sahip.
  • Diğer ülkelerde elektrikli otobüsler hızla pazar payı kazanıyor. Birleşik Krallık, Lüksemburg, Belçika ve Bulgaristan gibi ülkelerde elektrikli otobüslerin payı 2023’te %50’nin üzerindeydi.
  • Bazı ülkelerde elektrikli otobüsler hala nispeten yeni bir trend. Almanya, Fransa ve İtalya gibi büyük Avrupa ülkelerinde elektrikli otobüslerin payı 2023’te %20’nin altındaydı. Ancak bu ülkelerde de elektrikli otobüsler hızla pazar payı kazanıyor.

Ülkelere Göre Elektrikli Otobüs Oranları:

Grafikte, Avrupa’daki her ülkenin elektrikli otobüs oranları ayrı ayrı gösteriliyor.

  • En yüksek oranlar Norveç, Slovenya ve Danimarka’da. Bu ülkelerde yeni satılan tüm şehir içi otobüsler elektrikli.
  • Yüksek oranlara sahip diğer ülkeler arasında İzlanda, Finlandiya, Portekiz, Birleşik Krallık, Lüksemburg, Belçika ve Bulgaristan yer alıyor.
  • Orta oranlara sahip ülkeler arasında Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İsveç ve Romanya yer alıyor.
  • Düşük oranlara sahip ülkeler arasında Yunanistan, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Hırvatistan ve Avusturya yer alıyor.

Geleceğe Bakış:

Elektrikli otobüslerin Avrupa’daki pazar payının önümüzdeki yıllarda artmaya devam etmesi bekleniyor. Bunun nedeni, hükümetlerin ve şehirlerin hava kirliliğini azaltma ve iklim değişikliğiyle mücadele etme çabalarıdır. Ayrıca, elektrikli otobüslerin geleneksel dizel otobüslere göre daha düşük işletme maliyetlerine sahip olması da elektrikli otobüslerin benimsenmesini teşvik ediyor.

Sonuç:

Elektrikli otobüsler Avrupa’da hızla yayılıyor ve geleneksel dizel otobüslerin yerini alıyor. Bu, hava kirliliğini azaltmaya ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olacak önemli bir gelişmedir.